KIM Frans BROSTRÖM   Billedkunstner : TEGNER : grafiker

CV/KONTAKT    home

Bogomslag. Forsider til hæfter og bøger.

 

 

 

Kirkeskibet

Hæfte med fagformål og slutmål for faget religion på de katolske skoler i Danmrk, udgivet af FAKS, Foreningen af Katolske Skoler. Bogen er illustreret en ekspressiv og varieret stil, nogle gange meget abstrakt. Kim Broström har stået for tegninger og grafisk design.

 

 


 

Forsiden til bogen viser en akvarel som skal antyde triumfbuen eller ikonostasen, mellem koret og skibet, der hvor det himmelske og det jordiske mødes, udtrykt i liturgien.

 

"The beautiful layout of the book makes it most inviting".

Byzantine Neumes

af Christian Troelsgaard

Museum Tusculanum Press

 

 

 

Bog om notation i kirkemusik af den byzantiske tradition.

Jeg har stået for omslag og grafisk design af indhold.

Bogen er trykt i flot kvalitet med hårdt bind og smudsomslag.

Da musikken er til liturgisk brug var det oplagt for mig at male et billede som viser en korbue, eller ikonostasen der bruges i den østlige kirke. Billedet er udført i akvarel og goache, og færdiggjort på computer.

Bogen er sat med Galliard.

 

Uddrag af anmeldelse af i

Danish Yearbook of Musicology af Tore Tvarnø Lind, - som i øvrigt også roser bogens indhold...

 

Reviews of academic publications rarely dwell on the design, but here is plenty of reason to make an exception and credit both author and designer. The beautiful layout of the book makes it most inviting. The graphic designer – he deserves mentioning here – Kim Brostrom, has wisely chosen a red-brown (and not a hot red) to highlight necessary details in the musical notation (the so-called ‘red signs’), but also successfully uses this colour for chapter titles to counterpoint the black text (see for example pp. 26–7). This detail and its relation to the overall typesetting caresses the eyes of bibliophiles, palaeographers, and calligraphers, and whispers: read me! Keep me company! And there is more: the hard back cover of the book is kept in the MMB’s classy cardboard-grey design to match the previous publications in the series, yet the dust cover creates a striking contrast portraying in aquarelle burnt orange and yellow abstract brush strokes with the hint of dark monumental arches in the background: there’s a fi re in the old monument! It is striking because it dares presenting the study of Byzantine music in new ways which pinpoints the novelty of the volume: Byzantine Neumes brings the palaeographical study of Byzantine music well into the twenty-fi rst century and reconfi rms the leading status of MMB...
 

 

 

 

 

 

 

En levende mangfoldighed

af Holger Lam

Aros Forlag

 

Omslag og grafisk tilrette-lægning af en bog om 25 års økumenisk arbejde i Danmark. Udgivet af Danske Kirkers Råd og Aros Forlag.

Omslaget viser kirkernes mangfoldighed ved kridtkors malet på træ, suppleret med en printplade, samlet på computer.

 

 

 

 

 

Hans Blumenberg

af Ulrik Houlind Rasmussen

ANIS Forlag

 

Ny bog i "filosofserien" fra Anis Forlag. Jeg har efterhånden designet mange omslag til serien, som følger et ret stramt layout.

Hans Blumenbergs tanker handler om en aktualisering af de ikke valgte muligheder. Jeg mente derfor, at et træ, som udtryk for det evolutionære og muligheder ville være en passende baggrund for det farvelagte, gamle, foto.

 


Spillets Kunst
Følelser i film

af Johannes Riis. 
Museum Tusculanums Forlag. Omslaget er opbygget omkring et bilede fra filmen Pelle Erobreren. Typografien i titlen har en stor spændvidde med anvendelsen af en klassisk skriveskrift (uvilkårlig assosieret til store følelser) sammensat med en moderne skrift, som holder holder bogen fast i vor tid. Kombinationen af Sp og det svungne F skaber næsten en arabesk, som øjet kan hvile ved nogen tid. 

 


Se omslaget som pdf-fil


Mediernes magt

af Hans Stavnsager

AOFs Forlag

Illustrationer, layout og omslag. Omslaget viser en slags mediekonge. Medierne styrer os, men med kritisk sans kan vi bestemme selv, symboliseret ved stikkontakten til venstre.

Se hele omslaget, klik på billedet.

 

 


 


 

 

Bogserie om pædagogik

Læring gennem dialog

Sys Dalgas. Udgivet af FOA

Serien omfatter syv bøger hvoraf de seks er udkommet. Jeg har tilrettelagt, lavet omslag og illustreret.

Klik på billedet og se forsiden.

Nogle af illustrationerne kan ses under Illustrationer.

 


Grundbog til studiebøger om Paulus

af Andreas Davidsen

Unitas Forlag.

I tegningen til omslaget har jeg sammensat nogle elementer til beskrivelse af Paulus virksomhed og samtid, der anes romerske bygninger, et skib osv. Øverst til højre ses noget, som oprindelig opstod ved en fejl under tegnearbejdet, men som jo præcist peger hen på Paulus' omvendelse ved det blændende lys. Så sådan blev det. Udført i akvarel, blæk og kridt. Typografien er valgt i overensstemmelse med det klassiske emne, men behandlet nutidigt.

 


 

Se omslaget som pdf-fil

       
       

 

Siden er under opbygning. Flere eksempler kommer.

 

KIM Frans BROSTRÖM   Billedkunstner : TEGNER : grafiker

CV/KONTAKT    home

MALERI og akvarel

ILLUSTRATIONER

GRAFISK DESIGN

Bogomslag